Consultori multidisciplinari de psicologia

Forense àmbit família
Mediació i coaching familiar
Teràpia relacional, sexual i de parella
Acompanyament emocional en dol i emergències
Psicologia juvenil de 12 a 18 anys
Acompanyament i gestió familiar en diagnòstics d’altes capacitats

L’objectiu del consultori és donar atenció, acompanyament i assessorament emocional a la persona i/o a la família, per tal d’ajudar-la a aconseguir una millora en el seu benestar, alhora que un enriquiment i aprenentatge en el seu procés de creixement vital. Per aquesta finalitat SENT&MENT engloba diferents especialitats de la professió, dedicades a l’àmbit de família.

Forense àmbit família

Espai de psicologia jurídica, legal i forense dedicada a elaborar tot tipus de dictàmens i avaluacions pericials psicològiques dins l´àmbit del dret de família, de la violència intrafamiliar o altres aspectes referents a les relacions familiars

Coaching familiar

Espai d´assessorament i orientació a les famílies, especialment als pares, per tal que puguin aprendre noves pautes, recursos i habilitats parentals, amb la finalitat de desenvolupar una bona gestió educativa pels fills.

Patchwork familiar

Espai d´acompanyament, supervisió i gestió de les mesures judicials, destinada a les famílies immerses en un procés de ruptura i/o conflicte familiar.

Psicologia juvenil

Espai de suport especialitzat a solucionar i superar determinades dificultats, així com problemàtiques que poden allargar-se en el temps. Centrat en la intervenció de joves de 12 a 18 anys.

Psicologia relacional joves i adults

Espai d’assessorament i acompanyament emocional a les persones, per tal que puguin aprendre a gestionar els reptes i/o imprevistos que aniran sorgint en la seva vida quotidiana (dol, crisi de parella, personals, laborals, familiars), identificant i potenciant els recursos i habilitats personals dels quals disposen.

Acompanyament familiar amb menors diagnosticats d’altes capacitats

Espai per ajudar a les famílies a gaudir d’una manera més positiva i pràctica, com gestionar la criança dels menors diagnosticats amb altes capacitats, aprenent a desenvolupar una gestió emocional sana i estable per tots els membres del sistema familiar.

Judith Gimeno Garrote SENT&MENT

Judith Gimeno Garrote

Fundadora SENT&MENT


Psicòloga forense de família. Col·legiada 11021. Mediadora i coach familiar. Terapeuta relacional, sexual i de parella. Experta, en dol, emergències i catàstrofes. Experta en altes capacitats i desenvolupament del talent.

Acredita una experiència des de l’any 1999 en el món de la psicologia, i molt especialment, en l’àmbit de la família en situacions de crisi i de conflicte.

Evolució profesional


Ha desenvolupat, principalment, la seva trajectòria professional, en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en concret, a l’Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família, on va exercir com a psicòloga dels Jutjats de Família de Barcelona i comarques, així com de l’Audiència Provincial del mateix municipi.

És coautora de diferents investigacions, becades per la Generalitat de Catalunya, que giren al voltant de la violència intrafamiliar, el divorci i la ruptura interparental (sistemes de custòdia, afectació dels fills, etc.), així com d’un anàlisis profund del què implica un procés de reconstitució familiar, quan els pares es divorcien.

Alhora, i després de més de set anys, treballant amb famílies en processos de ruptura, separacions i divorcis en l’àmbit públic; l’any 2012, va codirigir i coordinar, un consultori de psicologia en l’àmbit privat, pel qual va tenir l’oportunitat de poder tractar amb persones i famílies que, tot i estar també, en crisi i en conflicte, no romanien judicialitzades ni contaminades per un procés de ruptura interparental.

Aquesta experiència laboral li obrí el ventall de la població a atendre, aspecte que també enriquí, aprofundí i millorà el coneixement, la intervenció i l’acompanyament emocional a realitzar, tant amb sistemes familiars, com amb processos relacionals individuals i de parella.

Així, i amb el recull d’aquestes vivències i experiències laborals i professionals, unides a un profund procés d’introspecció i de reflexió personal,  l’any 2014, crea SENT&MENT.

Formació

2022 · Expert universitari en altes capacitats i desenvolupament del talent. UNIR Universitat Internacional de la Rioja.
2014 · Postgrau en teràpia relacional, sexual i de parella. Institut Superior d’Estudis Psicològics.
2014 · 5a Edició del curs d’Expert en psicologia d’emergències, dol i catàstrofes. Col·legi Oficial de Psicòlegs en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.
2006/08 · Postgrau en Mediació Familiar Fundació Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull
2001/03 · Màster en Psicologia Forense i Criminal Les Heures. Universitat de Barcelona. Àrea de ciències de la salut.
1994/99 · Llicenciatura de Psicologia Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona

Formació continuada

2015 · Curs de Coordinador de Parentalitat: Nivell Avançat. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Barcelona
2015 · Curs de Coordinador de Parentalitat: Nivell Mitjà. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Barcelona
2103 · II II Jornada d’Assessorament Tècnic Civil- àmbit família. “Jo no em separo”. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Barcelona
2013 · Taula de diàleg: El nou rol del/la psicòleg/a com a coordinador/a de parentalitat. Intervencions amb famílies en situació d’alta conflictivitat post-divorci: Reorganització de la co-parentalitat prioritzant el benestar dels fills i filles. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Barcelona
2013 · II Jornades Psicologia i Llei Les Heures. Universitat de Barcelona
2013 · Seminari: El rol del psicòleg mediador com a coordinador de parentalitat en les separacions d’alta conflictivitat. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Barcelona
2013 · VII Congreso Internacional Psicología Jurídica y Forense. Círculo de Bellas Artes. Madrid
2011 · I Jornades Psicologia i Llei Les Heures. Universitat de Barcelona
2011 · I Jornada del servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de familia Programa Compartim
2010 · Difusió de les investigacions realitzades pel Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2010 · Jornada sobre la victimologia del desenvolupament: recerca, intervenció i protecció jurídica dels menors d’edat Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2009 · Taller Pràctic: Capacitats parentals Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2009 · V Congreso de Psicología Jurídica y Forense Universidad de Ciencias. Granada
2009 · Curs d’elaboració d’informes tècnics Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2009 · 8è Curs Violència Domèstica: Detecció i atenció de maltractament dirigit a professionals sanitaris. Hospital Universitari Vall d’Hebron
2009 · Nous models de responsabilitat parental: custòdia compartida. Cercle obert del CIIMU
2008 · Curs: la construcció i avatars de la parentalitat: l’ajuda a la família en el procés i dificultats de la criança Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2008 · Jornada de problemes emergents, entorn dels menors i les famílies en l’àmbit civil. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2008 · Jornada de problemes emergents: la mediació familiar i la seva evolució a l’actualitat. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2008 · Seminari sobre la relacions familiars: avis-néts Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2008 · Seminari sobre la metodologia en els processos d’adopció a Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2007 · Jornades de Difusió i anàlisi per a una intervenció coordinada envers la violència masclista. 2ª Fase Institut Català de les Dones. Barcelona
2007 · Reincidència: Els delictes d’agressió sexual Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2007 · Conducta Antisocial y delincuencia juvenil IL3. Barcelona
2007 · III Congreso de Psicología Jurídica y Forense Universidad de Psicología. Oviedo
2007 · Tècniques d’entrevista amb infants Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2006 · Gestió per objectius i indicadors Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2006 · Seminari Taller, Walter Risso: Terapia coginitiva y dependencia afectiva Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Barcelona
2006 · “Stepfamily”: Transicions familiars posteriors a una ruptura. Aspectes socials, piscològics i legals Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Barcelona
2006 · Jornada de Mediació Familiar. Aldo Morrone Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2005 · II Congreso de Psicología Jurídica i Forense Universidad de Psicología. València
2005 · Els agressors en la violència domèstica Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2004 · II Jornades de Psicologia Jurídica a Catalunya Campus de la Vall d’Hebron. Facultat de Psicologia
2002 · Jornada sobre la Violència Domèstica: Abús contra els nens, les dones i la gent gran. Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
2002 · Taller sobre Violència Domèstica Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
2002 · Trastornos de la Personalidad (Psicopatías) y su dimensión antisocial. Facultat de Dret. Universitat de Barcelona
2000/01 · Intervención en situaciones de abuso sexual y otros malos tratos infantiles. Les Heures. UB. Àrea de ciències humanes i socials
2000 · El agresor y la víctima de agresión sexual Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2000 · Curs de prevenció de la violència de gènere Casa Elizalde. Centre A.A.D.A.S. Barcelona
2000 · Abuso sexual infantil: tratamiento terapéutico Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2004 · II Jornades de Psicologia Jurídica a Catalunya Campus de la Vall d’Hebron. Facultat de Psicologia
2002 · Jornada sobre la Violència Domèstica: Abús contra els nens, les dones i la gent gran. Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
2000 · Principis de la Mediació Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
1999 · I Jornades de Psicologia Jurídica a Catalunya Centre d’ Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
1999 · Jornada Nous Reptes Nous Consums en Drogodependències Centre Cívic de Cornellà
1995/97 · Seminaris de Depressió i Histèria Centre INFAD. Hospitalet
1994 · Curs de tècnica i expressió de la veu Institut Municipal de Psicomotricitat. Barcelona
1994 · Curs de Musicoteràpia Institut Municipal de Psicomotricitat. Barcelona

Experiència laboral

2014/… · Fundadora Consultori SENT&MENT
2012/13 · amb2- Consultori de psicologia clínica i forense, psicopedagogia, mediació familiar i resolució de conflictes. Directora i coordinadora del consultori amb2. Psicòloga forense, experta en relacions familiars i resolució de conflictes
2005/12 · Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família (SATAF). Psicòloga forense
2003/04 · Equip d’Assessorament Tècnic Penal (EAT Penal). Període en pràctiques com a psicòloga forense
1999/00 · Centre AADAS – Associació i assistència a dones agredides sexualment. Treball de l’estrès posttraumàtic i altres seqüeles en víctimes agredides.
1998/99 · Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències – CAS Fonsanta. Terapeuta col·laboradora especialitzada en grups de pares i d’adolescents addictes a l’alcohol i al cànnabis 1997/99 Hospital de Sant Gervasi. Terapeuta col·laboradora especialitzada en acompanyament emocional a familiars i malalts en fase terminal

Investigació, articles i ponències

2019 · Ponent de: Els fets (la realitat, la premissa menor): Com viuen els fills/es la separació dels seus pares i mares? (aspectes psicològics de la infància i l’adolescència considerar en l’àmbit del procés familiar).  Jornades civils: Trobada entre magistrats/ades de les audiències provincials i jutges /esses i magistrats/ades de la jurisdicció de Família. Consejo General del Poder Judicial- CEJFE.
2018 · Coautora del llibre Les famílies reconstituïdes. Un nou model de parentalitat. Eae Editorial Académica Española. ISBN-13:978-620-2-10121-9.
2017/2019 · Ponent del màster de Dret de família i successions. ICAB Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
2017/… · Ponent del màster de Mediació. CICAC Consell de l’Advocacia Catalana.
2013 · TDAH: lo que hay que saber. ME, revista de educación en el tiempo libre y acción social, febrero 2013. Núm. 155 pp.8-11, 15. ISSN:1139-2339. Fundació Pere Tarrés
2013 · TDAH: el que cal saber. Estris, revista d’educació en el lleure, gener 2013. Núm. 189 pp.6-9, 13. SN:1699-1486. Fundació Pere Tarrés
2013 · Fills adolescents de famílies amb dinàmiques violentes: afectació i repercussions. Una perspectiva des del SATAF. Comunicació Oral. II Jornades de Psicologia i Llei. Les Heures Universitat de Barcelona
2013 · Les famílies reconstituïdes: un nou model de parentalitat. Una perspectiva des del SATAF. Comunicació Oral. II Jornades de Psicologia i Llei. Les Heures Universitat de Barcelona.
2013 · Taller: Eines creatives per compartir amb els/les nostres fills/es. AMPA EBM Serra de Sanferm-Vic. Conveni FAPAC.
2013 · Las familias reconstituidas: un nuevo modelo de parentalidad. Una perspectiva desde el SATAF. Comunicació Oral. VII Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. Madrid
2012 · L’adolescència. Xerrada-col·loqui AMPA IES Valldemosa. Conveni FAPAC/ IMEB.
2012 · Com afavorir l’èxit escolar des de casa. Xerrada-col·loqui AMPA Escola General Prim. Conveni FAPAC/ IMEB.
2012 · Com afavorir l’èxit escolar des de casa. Xerrada-col·loqui AMPA CEIP Mestre Gibert i Camins. Conveni FAPAC/ IMEB.
2012 · Les pors infantils. Xerrada-col·loqui AMPA Lavinia. Conveni FAPAC/ IMEB.
2012 · Què farà el teu fill després de l’ESO. Xerrada-col·loqui AMPA IES Salvador Espriu. Conveni FAPAC/ IMEB.
2012 · El llenguatge en el desenvolupament de l’infant. Xerrada-col·loqui AMPA EBM Icària. Conveni FAPAC/ IMEB.
2012 · Dir “no” també educa. Xerrada-col·loqui EBM La Mar. Conveni FAPAC/ IMEB.
2012 · La relació entre els germans: Convivència, conflictes i gelosia. Xerrada-col·loqui AMPA CEIP La Maquinista. Conveni FAPAC/ IMEB.
2012 · La relació entre els germans: Convivència, conflictes i gelosia. Xerrada-col·loqui AMPA CEIP Àgora. Conveni Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).
2012 · Jocs creatius per nadons. Intel·ligències Múltiples. Xerrada-col·loqui. Cicle de Puericultura, Tardor 2012. Cooperativa Abacus.
2011 · Guia d’intervenció tècnica amb menors: SATAF. Programa COMPARTIM. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
2011 · La prova pericial en família: la perspectiva des del servei públic. Comunicació oral. I Jornada de psicologia i Llei. Les Heures. Universitat de Barcelona.
2011 · L’equip d’assessorament tècnic en l’àmbit de Família. Ponència impartida al Curs d’especialització sobre violència de gènere 2a edició. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
2011 · Les famílies reconstituïdes: un nou model de parentalitat. Una perspectiva des del SATAF. Projecte d’investigació becat pel Centre d’Estudis i Formació Especialitzada.
2011 · La prueba pericial en los procesos familiares. El SATAF. Classe magistral impartida en el Màster de Dret de Família i Infància. UB Facultat de Dret.
2011 · El SATAF. Classe magistral impartida en el Màster de Dret de Família del Campus ICAB. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
2010 · Article sobre el SATAF. Butlletí Inf@ncia. Departament de Benestar i Família.
2010 · Fills adolescents de famílies amb dinàmiques violentes: afectació i repercussions. Una perspectiva des del SATAF.Comunicació Oral. Difusió de les investigacions realitzades pel SATAF. CEJFE
2010 · Estudi comparatiu sobre competències parentals de famílies amb dinàmiques violentes vs. famílies amb dinàmiques no violentes ateses al SATAF. Comunicació Oral. Difusió de les investigacions realitzades pel SATAF. CEJFE
2010 · La prueba pericial en los procesos familiares. El SATAF. Classe magistral impartida en el Màster de Dret de Família i Infància. UB Facultat de Dret.
2009 · Fills adolescents de famílies amb dinàmiques violentes: afectació i repercussions. Una perspectiva des del SATAF.Projecte d’investigació becat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
2009 · Estudio comparativo sobre competencias parentales de familias con dinamicas violentas vs. familias con dinamicas no violentas atendidas en el SATAF. Comunicació Oral. V Congreso Psicología Jurídica y Forense. Granada
2009 · Proves Pericials. Classe magistral impartida en el Màster de Dret de Família i Infància UB Facultat de Dret.
2008 · Estudi comparatiu sobre competències parentals de famílies amb dinàmizvques violentes vs. famílies amb dinàmiques no violentes ateses al SATAF. Projecte d’investigació becat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
2008 · Guarda i custòdia compartida: Criteris de decisió i problemàtica social. Comunicació Oral. Jornada de problemes emergents, entorn dels menors i les famílies en l’àmbit civil. CEJFE
2008 · Conseqüències Psicosocials en els menors en dinàmiques de violència familiar.Comunicació Oral. Jornada de problemes emergents, entorn dels menors i les famílies en l’àmbit civil. CEJFE
2008 · INVESBREU: Estudi descriptiu d’aplicació de tècniques pròpies de la Mediació Familiar en intervencions realitzades al SATAF dels Jutjats de Família de Barcelona.
2008 · Estudio descriptivo de familias con dinámicas de violencia doméstica en un contexto judicial de orden civil. Anuario de Piscología Jurídica, vol. 2007 pp.9-41 ISSN: 113307402007. COP Madrid
2008 · Estudi descriptiu d’aplicació de tècniques mediadores en intervencions realitzades al SATAF dels Jutjats de Família de Barcelona.Registrat a la propietat intel·lectual com a obra científica de recerca.
2007 · Estudio descriptivo de familias con dinámicas de violencia doméstica en un contexto judicial de orden civil. Comunicació Oral III Congreso Piscología Jurídica y Forense. Oviedo
2007 · Estudio descriptivo de familias con dinámicas de violencia doméstica en un contexto judicial de orden civil. Article Revista científica III Congreso Psicología Jurídica y Forense Oviedo
2003 · La custodia compartida un reto social. Registrat a la propietat intel·lectual com a obra científica de recerca.

Documents i difusió

· Guarda i custòdia compartida: criteris de decisió i problemàtica social (PDF)

· Conseqüències psicosocials en els menors en dinàmiques de violència familiar (PDF)

· Les famílies reconstituïdes: un nou model de parentalitat. Una perspectiva des del SATAF (PDF)

· JORNADA D’INVESTIGACIÓ Difusió de les investigacions realitzades pel Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família Barcelona 25 de maig de 2010 (PDF)

Contacte


660 354 341
judith.gimeno@sent-i-ment.cat